خبر : باکو بر تسریع اجرای طرح های مشترک با تهران تاکید کرد - اسپاد نیوز


باکو – ایرنا – شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجانگفت : با تمام توان برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح های مشترک اقتصادی با ایران تلاش خواهیم کرد.