خبر : 165 نقطه خراسان شمالی برای عرضه میوه شب عید در نظر گرفته شد - اسپاد نیوز


بجنورد- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: توزیع سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید، از روز یکشنبه در 165 نقطه از استان توزیع می شود.