خبر : معارضه ملکی سنگی دیگر بر پای لنگ توسعه ایلام - اسپاد نیوز


ایلام - ایرنا - قطار طویل موانع و مشکلات توسعه ایلام کم نبوده و نشده اند که معارضه ملکی به معنای مخالفت اهالی و مالکین زمین محل اجرای طرح های توسعه نیز به ان افزوده شد.