خبر : بازار نفت در سه ماهه دوم ٢٠١٩ دچار کسری می‌شود - اسپاد نیوز