خبر : صادرات نفت ایران به ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه رسید - اسپاد نیوز