خبر : صادرات نفت ونزوئلا از سر گرفته شد - اسپاد نیوز