خبر : غربی ها تحقق روند سیاسی را شرط کمک به بازسازی سوریه دانستند - اسپاد نیوز


نیویورک- ایرنا- چهار کشور غربی در بیانیه ای مشترک، بحران سوریه را بزرگترین بحران اسانی پس از جنگ جهانی دوم دانستند و اعلام کردند شرط کمک به بازسازی این کشور، تحقق روند سیاسی معتبر، واقعی و پایدار است.