خبر : سیاهترین روز در تاریخ معاصر نیوزیلند - اسپاد نیوز


سفیر ایران در لندن با اشاره به اقدامات تروریستی در نیوزیلند، آن را سیاهترین روز در تاریخ معاصر نیوزیلند و روزی تلخ برای تمامی مسلمانان خواند.