خبر : آرزوی همسر سابق بازیکن سرشناس درباره وی - اسپاد نیوز


دنیلا اوسپینا همسر سابق خامس رودریگز درباره این بازیکن و شرایط آنها پس از جدایی صحبت کرد