خبر : کارتون روز: حقوق نمایندگان مجلس فقط ماهی 8 میلیون تومان - اسپاد نیوز


محمدعلی وکیلی، نماینده لیست امید در مجلس گفته حقوق هر نماینده مجلس ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان…