خبر : آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو - اسپاد نیوز


با رای اعضای مجمع فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی به عنوان رییس این فدراسیون برای ۴ سال آینده انتخاب…