خبر : ٣٠ تکنیک برای جنگ با آتش - اسپاد نیوز


هرساله در ایران عده‌ای به علت آتش‌سوزی جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری مصدوم و معلول می‌شوند.