خبر : برادرکشی به‌‌دلیل قرص‌های ترک اعتیاد - اسپاد نیوز


مردی که برادرش را در یک درگیری بر سر قرص‌های ترک اعتیاد به قتل رسانده است، در حالی‌که سعی داشت مرگ او را طبیعی جلوه دهد، در نهایت مجبور شد به ارتکاب جنایت اعتراف کند.