خبر : اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید نوروز سال ۱۳۹۸ - اسپاد نیوز


از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه "اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید نوروز سال ۱۳۹۸" به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.