خبر : (تصاویر) نخستین حضور آنگلا مرکل در اردوگاه آشویتس - اسپاد نیوز


کمیته بین‌المللی آشویتس دیدار صدراعظم آلمان از اردوگاه این اردوگاه را نشانه ویژه و مهم همبستگی با بازماندگان واقعه هولناک هولوکاست ارزیابی کرده است.