خبر : توضیحات دادستان تهران درباره پرونده قضایی یک نماینده مجلس - اسپاد نیوز


دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.