خبر : FATF به عنوان راهکاری برای منظم‌تر شدن روابط مالی و اقتصادی در کشور موثر است - اسپاد نیوز


یک وکیل دادگستری گفت: FATF به عنوان یک راهکار در خصوص اینکه نظام روابط مالی و اقتصادی در کشور به نظم و شفافیت بهتری برسد مؤثر است اما تنها راهکار منحصر به فرد در این رابطه نیست.