خبر : پیش‌بینی بانک مرکزی ژاپن از وضعیت اقتصاد جهان - اسپاد نیوز


بانک مرکزی ژاپن پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان را کاهش داد.