خبر : بهترین تصاویر عکاسان حیات وحش در سال ۲۰۱۹ - اسپاد نیوز


موزه تاریخ طبیعی انگلیس از بین 48000 عکس ارسالی از 100 کشور جهان عکس های راه یافته به مرحله نهایی را برای بخش انتخاب مردمی لومیکس( Lumix) معرفی کرده است.