خبر : باخت ۳ بر صفر جواد خیابانی - اسپاد نیوز


یادمان باشد ما هم اشتباه می‌کنیم و باید بتوانیم عذرخواهی را یاد بگیریم.