خبر : پیروزی امیر علی‌اکبری برابر حریف آمریکایی - اسپاد نیوز


مبارز ایرانی در مدت زمانی کم موفق به شکست حریف آمریکایی خود شد و برای مبارز روس کری خوانی کرد.