خبر : آبشک: در تمرین ما می‌شمارند چندتا آب معدنی خورده‌ایم! - اسپاد نیوز


هافک تیم فوتبال نساجی مازندران می‌گوید برخی در تمرین این تیم تعداد آب معدنی‌های مصرف شده را می‌شمارند.