خبر : خودکشی دختر مایکل جانسون - اسپاد نیوز


پریس جکسون پس از تلاش برای خودکشی در بیمارستان بستری شد.