خبر : واریز سود سهام عدالت - اسپاد نیوز


واریز مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت گروه های مختلف مشمولان از امروز آغاز شد.