خبر : حواشی عجیب بعد از انتخاب میراسماعیلی در فدراسیون جودو - اسپاد نیوز


بعد از انتخاب آرش میراسماعیلی به عنوان رییس فدراسیون جودو ظاهرا بار دیگر حواشی عجیبی به این رشته پرمدال المپیکی برگشته است.