خبر : پیروزی علی اکبری برابر رقیب آمریکایی - اسپاد نیوز


رزمی کار حرفه‌ای کشورمان در آخرین مبارزه برای سازمان ACA رقیب آمریکایی خود را شکسست داد.