خبر : نام دروازه‌بان فوتسال نیوزیلند در میان قربانیان حمله تروریستی - اسپاد نیوز


دروازه‌بان فوتسال نیوزیلند در میان قربانیان حمله تروریستی قرار دارد.