خبر : برنامه وزارت «صمت» برای تعدیل قیمت خودرو - اسپاد نیوز


سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس جزئیات جلسه امروز این فراکسیون با وزیر «صمت» را تشریح کرد.