خبر : قیمت ۴۷ ارز دولتی بدون تغییر ماند - اسپاد نیوز


بانک مرکزی قیمت ارزهای دولتی امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه را منتشر و اعلام کرد: قیمت ۴۷ ارز دولتی بدون تغییر نسبت به دیروز به متقاضیان توزیع می شود.