خبر : طرز تهیه پیتزا ماگ مایکروفری - اسپاد نیوز


پیتزا ماگ ظاهری شبیه به پیتزا پپرونی و دقیقا با همان ترکیب است. در اینجا مواد خمیر را در ماگ ریخته و با هم ترکیب می‌کنید تا پایه خمیر را تشکیل دهید سپس سس، پنیر و پپرونی را به صورت لایه به لایه می‌ریزید بدون اینکه با هم و یا مواد خمیر ترکیب شوند. وقتی ماگ را در فر قرار می‌دهید، ظاهر بدست آمده شبیه به پیتزا پپرونی، اما بسیار نرم و لطیف است.