خبر : تصاویر: دره‌ ماه آبی چین - اسپاد نیوز


این دره در بین کوه‌های بلند در جنوب چین قرار دارد و رودخانه‌ای فیروزه رنگ از شیب‌های پلکانی مانند آن عبور می‌کند.