خبر : همزمان با مصرف دارو این مواد غذایی را نخورید، خطرساز خواهند شد - اسپاد نیوز


بعضی از داروها با هم تداخل پیدا می کنند که قبل از تجویز هر دارو پزشک آن را به شما اD