خبر : استخدام ۳ عنوان شغلی با مزایای بسیار عالی در شرکت دایا به آرا - اسپاد نیوز


استخدام دایا به آرا شرکت دایا به آرا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد 8
استخدام حسابدار خانم در یک مجموعه معتبر در تهران استخدام 4 عنوان شغلی در کلینیک دندانپزشکی در تهران استخدام برنامه نویس WEB آقا در کلینیک دندانپزشکی در تهران استخدام 5 عنوان شغلی در کلینیک دندانپزشکی در تهران استخدام سرپرست شیفت در کارخانه گچ خراسان در خراسان رضوی استخدام مربی کودک خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران استخدام سرپرست بازرگانی خارجی،مدیر بازرگانی،کارشناس حسابداری استخدام انباردار آقا با مزایا و حقوق ثابت در تهران استخدام 4 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید آقا (رشته صنایع و حسابداری)