خبر : عکس: گریم متفاوت «پولاد کیمیایی» در فیلم «رئیس» - اسپاد نیوز


«پولاد کیمیایی» و «مهناز افشار» در نمایی از فیلم «رئیس» را مشاهده می کنید.