خبر : ماجرای درخواست کمک بارزانی از سردار سلیمانی - اسپاد نیوز


یکی از کارشناسان حوزه بین الملل ماجرای درخواست کمک مسعود بارزانی از فرمانده س