خبر : تهدید ترامپ فرصتی تاریخی برای فعال کردن دیپلماسی فرهنگی ایران است - اسپاد نیوز


نامورمطلق می‌گوید که سخنان غیرعقلانی ترامپ در هدف قرار دادن میراث فرهنگی یک فرصت تاریخی برای ماست تا با فعال کردن دیپلماسی فرهنگی‌مان جهان را متحد سیاسی خود کنیم.