خبر : دستور تهیه نخود آب + خواص نخود - اسپاد نیوز


نخود دارای طبع گرم و خشک است و برای تقویت بنیه یکی از بهترین حبوباتی است که در غذا‌های مختلف و متنوع سفره‌ی ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد و مصرف آن برای همه سنین توصیه می‌شود. یکی از اشکال تهیه غذا از نخود، غذایی است که به نخودآب معروف است.