خبر : اعزام به خدمت در کمین کسانی که سربازی را خریده‌اند - اسپاد نیوز


مشمولان خرید خدمتی تا پایان سال مهلت دارند نسبت به پرداخت و تسویه اقساط خود اقدام کنند، در غیر این صورت به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.