خبر : نقش سردار سلیمانی در ایجاد ستاد بازسازی عتبات عالیات - اسپاد نیوز


مشاور و دستیار ویژه سردار قاسم سلیمانی از نقش حاج قاسم در توسعه عتبات عالیات و تنها آرزوی سردار که تا به امروز محقق نشده، گفت.