خبر : مراسم ترحیم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی - اسپاد نیوز