خبر : تردد 10 میلیون موتورسلیکت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور - اسپاد نیوز