خبر : داغ فیفا بر دل پرسپولیس - اسپاد نیوز


روز گذشته فیفا آب پاکی را روی دست پرسپولیسی‌ها ریخت تا مشخص شود محرومیت نقل‌وE