خبر : خطرات مرگبار مصرف آب معدنی! - اسپاد نیوز


استفاده بیش از حد از آب معدنی می تواند خطرناک باشد و باعث بیماری های جدی کلیه شود.