خبر : (تصاویر) آزادی زندانیان طالبان - اسپاد نیوز


صدها تن از اعضای زندانی گروه طالبان به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزاد شدند.