خبر : توسعه شهری با حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهر‌ها صورت خواهد گرفت - اسپاد نیوز


وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح‌های توسعه شهری به حفظ هویت و فرهنگ و بافت تاریخی تاکید جدی داریم و آن را رعایت می‌کنیم.