خبر : طرز تهیه کشک جوش، غذای سنتی سمنان - اسپاد نیوز


شک جوش یا کله جوش که با نام‌های کشک کله جوش و اشکنه کل جوش نیز شناخته می‌شود از غذاهای سنتی استان سمنان است.