خبر : طرز تهیه کماج محلی با گوشت، شام لذیذ - اسپاد نیوز


کماج انواع مختلفی دارد و در هر شهری این نام مخصوص یک غذای سنتی است.