خبر : 3 دیدار تدارکاتی تیم انصاری‌فرد پیش از شروع دوباره لیگ ستارگان - اسپاد نیوز


تیم السیلیه پیش از شروع دوباره لیگ ستارگان قطر 3 دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند.