خبر : حداقل حقوق در کشورهای مختلف چقدر است؟ - اسپاد نیوز


لوکزامبورگی‌ها بیشترین میزان حداقل حقوق در جهان تا پایان سال گذشته را داشته‌اند.