خبر : بورس‌های جهانی روی دور صعودی - اسپاد نیوز


بیشتر شاخص‌های مهم بورسی جهان سبزپوش شدند.